Garantii ja tagastus

Garantii

 

Üldised garantii tingimused

 1. Üldist

1.1 Heatehnika.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti.Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Heatehnika.ee vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

1.2 Garantiihoolduse aluseks on Heatehnika.ee poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Heatehnika.ee õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

 

 1. Garantiiaeg

2.1 Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.

2.2 Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2.3 Heatehnika.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2.4 Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja (importeerija).

2.5 Säilitada tuleb tootega kaasapandud garantiitalongi, ilma selleta garantii ei kehti

 

 1. Garantiiremonti Tegemine

3.1 Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Heatehnika.ee vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.

3.2 Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud garantiikeskusesse. Üksikasjalikku infot saab e-posti aadressil info@ heatehnika.ee

3.3 Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

 

 1. Garantii alla ei kuulu

4.1 Kuluva iseloomuga osad (tahmakassetid, trükipead, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.

4.2 Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus.

4.3 Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

4.4 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.

4.5 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.

4.6 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.

4.7 Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Kauba tagastus ja tellimuse tühistamine

Kauba tagastus

 1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
 2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
 3. Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.
 4. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@ heatehnika.ee.
 5. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist.
 6. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul toote tagastamisest.
 7. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
 8. Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud (vastavalt tarne hinnale), välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
 9. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.
 10. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 1 – 4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.
 11. Kui kaup tagastamisel ei vasta tagastamise tingimustele, me oleme ikkagi valmis selle vastu võtma, säilitades endale kuni 20% seoses kauba esmase maksumuse kaotamisega.

Tellimuse tühistamine

Kõik meie e-poes tehtud tellimused on võimalik tühistada peale tellimuse teostamist ja enne kliendile väljasaatmist. Kui kaup on juba kliendil käes võib ta seda soovi korral tagastada üleval kirjeldatud meetodiga. Ilma mingite õiguslike tagajärgedeta (Arvestades eespool kirjutatud tingimused).

Tähelepanu! Kauba tagastamisel, vahetamisel ja garantiisse saatmisel transpordikulud kannab ostja, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

X